เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระคุณถาวรพัฒนาคุณ

facebook

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ)

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 สมทบบูรณะหอสวดมนต์

ณ วัดราษฎ์บำรุงวนาราม(วัดเกาะ)

ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.

นำทอดกฐินโดย

ครอบครัวคุณแม่เจริญ นุชพงษ์ ครอบครัวอ่อนถาวร(ชลบุรี)

ครอบครัวจินาพันธ์ ครอบครัวน้อยจินตา ครอบครัวผอ.อารีย์ บุญสร้าง

เเละคณะกรรมการวัดเกาะ เเละคณะศิษยานุศิษย์วัดเกาะ

ติดต่อสอบถามลายละเอียด โทร 086-8270746 

 

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4, ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
อีเมลล์ : watratbumrungwanaram@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 086-829-0749

Scroll to Top Button