เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระคุณถาวรพัฒนาคุณ

facebook

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ)

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีล้างสื่งไม่ดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เริ่มสวดเวลา

5 ทุ่ม ณ ศาลาการเปรียญ วัดเกาะ

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4, ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
อีเมลล์ : watratbumrungwanaram@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 086-829-0749

Scroll to Top Button