เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระคุณถาวรพัฒนาคุณ

facebook

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ)

วันที่ 1 มกราคม 2566 เริ่มเวลา 8 โมง 30 นาที

ขอเชิญร่วมตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ณ บริเวณลานหน้าพระสิวลี

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4, ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
อีเมลล์ : watratbumrungwanaram@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 086-829-0749

Scroll to Top Button