เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระคุณถาวรพัฒนาคุณ

facebook

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ)

เข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

ไหว้พระหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อศุข สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ณ วัดราษฎ์บำรุงวนาราม

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4, ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
อีเมลล์ : watratbumrungwanaram@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 086-829-0749

Scroll to Top Button