เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระคุณถาวรพัฒนาคุณ

facebook

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ)

3 มิ.ย. 2566 เวลา 8.30 น
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระราชินี

ณ.ถนนหน้าพระสิวลี

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4, ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
อีเมลล์ : watratbumrungwanaram@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 086-829-0749

Scroll to Top Button