เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระคุณถาวรพัฒนาคุณ

facebook

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ)


 

 

🔎: เพจวัดราษฎร์บำรุงวนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

📞 เบอร์โทร:  086-829-0749

📟Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

📍ที่อยู่ วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4 ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4, ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
อีเมลล์ : watratbumrungwanaram@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 086-829-0749

Scroll to Top Button