เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระคุณถาวรพัฒนาคุณ

facebook

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ)

 

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน ปัจจุบัน พระครูถาวรพัฒนาคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดราษฏร์บำรุงวนารามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2447 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518 

2518 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตรในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดมีวิหารร้าง ซึ่งได้เป็นที่พักของเด็กเลี้ยงควายและมีเสาต้นหนึ่งตั้งอยู่ ชาวบ้านเรียกว่าที่ตั้งนั้นว่า เสาเดี่ยว ในบริเวณนั้นมีการขุดพบโบราณวัตถุ กองอิฐเก่า ถ้วยชาวแตกหัก เสาที่ขาดอยู่ใต้ดินจำนวนมาก และพบเศียรพระ 3 เศียร ซึ่งภายหลังมีตำนานจระเข้กินพระปัจจุบันเศียรเหล่านี้เหลือเพียงเศียรเดียวอีกสองเศียรถูกขโมยไปเมื่อตรวจสอบเศียรพระพบว่าเป็นเศียรพระหินทรายสมัยอยุธยาตอนปลาย จึงสันนิษฐานว่า บริเวณวิหารร้างเสาเดี่ยวนี้เป็นชุมชนเก่าสมัยอยุธยาตอนปลายต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้นบริเวณนี้สร้างใกล้กับวิหารร้างนี้ โดยมีนายโหมดนายหรั่งและนายพยอมเขยมาจากหอมสินช่วยกันจัดสร้างโดยซื้อที่ดินนางหงส์ซึ่งอยู่บริเวณวิหารร้างเสาเดี่ยว ชาวบ้านเรียกว่า วัดเกาะ เนื่องจากมีคลองล้อมรอบ เป็นสำนักสงฆ์อยู่หลายปี จนมีพระธุดงค์ นามว่า หลวงปู่นาค ผ่านมา ชาวบ้านจึงนิมนต์จำพรรษา จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2453 เปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดราษฏร์บำรุงวนาราม"อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่า พระพุทธอุดมมงคล

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4, ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
อีเมลล์ : watratbumrungwanaram@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 086-829-0749

Scroll to Top Button